گوشی میان‌رده نوکیا

شاهو علی زاده

بنده مهندس .... علی زاده هستم  مدرس ومدیر سایت اپ پریمیوم دارای مدرک ارشد تجارت الکترونیک خوشحال میشم بتونم علم خود را در اختیار هم وطنانم قرار دهم.