مهندس مریم سلامات

بنده مریم سلامات مدیر سایت اپ پریمیوم دارای مدرک کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار هستم خوشحالم که میتوانم علمم را دراختیارتان قرار دهم.

مهارت‌ها
کارشناس طراحی سایت %
کارشناس ای تی %
برنامه نویس سی شارپ %
متخصص ICDL %